ACCA F3


   

Dərs metodu

  • Tədris müddəti : 3 ay
  • Tədris saatı: həftədə 2 dəfə, 1.5 saat

 

Tədris proqramı

  • Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının məzmunu və məqsədi
  • Mühasibat uçotunun fundamental əsasları
  • İkili yazılış və mühasibat uçotu sistemlərinin istifadəsi
  • Əməliyyatların və hadisələrin qeydiyyatı
  • İlkin balansın hazırlanması
  • Əsas maliyyə hesabatlarının hazırlanması
  • Sadə tərkibli konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması
  • Maliyyə hesabatlarının təhlili

 

acca-f3