Maliyyə uçotu


Dərs metodu

 • Tədris müddəti : 3 ay
 • Tədris planlanması : 2 ay nəzəriyyə və praktika
 • Tədris saatı:2 dəfə, 1.5 saat.

 

Tədris proqramı

 • Müəssisə və uçota giriş
 • Müəssisənin maliyyə bərabərliyi və əsas maliyyə hesabatları ilə tanışlıq
 • Maliyyə hesabatının hazırlanması qaydaları
 • Hesablar və ikitərəfli qeydiyyat üsulu
 • Müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının 2 tərəfli qeydiyyat üsulu ilə jurnala yazılışı və maliyyə hesabatında əks etdirilməsi
 • Düzəliş qeydləri və müvəqqəti hesabların bağlanması
 • Uzun müddətli aktivlərin uçotu
 • Qeyri maddi aktivlərin uçotu
 • Ticarət əməliyyatlarının və ehtiyatların uçotu
 • Ehtiyatların maya dəyərinin hesablanması üsulları(FİFO,LİFO&AVCO)
 • Debitor borcların və ümidsiz borcların uçotu
 • İstehsal xərclərinin və istehsal maya dəyərinin hesablanması və uçotu
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Valyuta məzənnələrinin uçotu

 

 

maliyye-ucotu